EU valgte nettopp vårt LifeGRID-prosjekt til å vise frem sin industrielle og miljøstrategi under sine EU Industry Days 2021.

Oversikt

EU Industry Days er Europas årlige flaggskipsarrangement for industrivirksomhet. Det fungerer som hovedplattformen for å drøfte utfordringer i industri og være sammen om å utvikle muligheter og policyrespons i en inkluderende dialog med et vidt spekter av partnere.

Det bidrar også til å sikre at EU-policyer på europeisk, nasjonal, regional og lokalt nivå virker sammen for å aktivere europeisk industri for å levere arbeidsplasser, vekst og innovasjon i Europa.

Les mer: EU Industry Days 2021

Møt våre g3-eksperter

LifeGRID-prosjektet handler om utviklingen av den første SF6-frie høyspenningsbryteren til elektriske gassisolerte nettstasjoner ved 420 kilovolt (kV), med GEs g3 gas g3 gass i stedet for SF6. Det europeiske LIFE-programmet anerkjenner potensialet i GEs Green Gas for Grid g3-prosjekt for å bidra i betydelig grad til å redusere drivhusgassutslipp. GE Grid Solutions får dermed finansiering fra EU som en del av sitt klimahandlingsprogram.

Vi er ekstremt stolt av at EU-kommisjonen valgte oss sammen med 39 andre selskaper til å delta i deres virtuelle utstilling. Under denne utstillingen der vi viser frem vårt LifeGRID-prosjekt, har du muligheten til å snakke direkte med våre eksperter om GEs Green Gas for Grid, g3, og forstå hvorfor GEs LifeGRID-prosjekt er så avgjørende i å finne løsningen på SF6 problematikken i kraftoverførings- og fordelingsindustrien. Registrer deg og bestill tid for en samtale med ekspertene våre under dette arrangementet.

Yannick Kieffel

Materials and Eco-design Team Leader
hos GE’s Grid Solutions

Quentin Rognard

Engineer, Electrical Design

hos GE’s Grid Solutions

Cyril Grégoire

g3 Circuit-Breaker Research Group

Leader hos GE’s Grid Solutions

Bertrand Portal

g³ Product Manager

hos GE’s Grid Solutions