LifeGRID-teamet avslører sin nye prototype for 420 kV SF6-fri g3 Effektbryter

GE’s Prosjektleder for «LifeGrid» projsketet, Quentin Rognard, kunngjør 420 kV g3 GIS effektbryter for de største TSOene i Europa.

Sommeren 2021 avsluttet LifeGRID prosjektet fase 1 av utviklingsarbeidet, og nådde med det de første milepælene og avsluttet det forberedende arbeidet.

I dag, etter to år med intensivt designarbeid, dielektisk arbeid, samt testing for å fastsette:

  • Teknisk gjennomførbarhet og skalerbarhet for konseptet,
  • Kortest mulig utviklingstid,
  • Løsningens kostnader,
  • Samtidig som vi hele tiden har hatt i minne de viktigste kriteriene: samme ytelse med det samme fotavtrykket og de samme dimensjonene som for SF6 gassisolert utstyr,

er vi stolte over å kunngjøre vårt validerte design for vår miljøvennlige 420 kV SF6-fri g3effektbryter.

LifeGRIDs prosjektet jobber videre med utviklingsarbeid, det er basert på en dobbelt bryter med to 245 kV 63 kA effektbrytere i serie i én og samme kapseling. Denne strategien har allerede blitt brukt for tidligere SF6 brytere, og er en godt etablert teknologi.

Som en del av fase 1, utviklet vi en multifysisk makroskopisk, digital simmuleringsmodell i samarbeid med fakultetet for elektrisk engineering i Brno (BUT) i Tsjekkia og med “Leibniz Institute for Plasma Science and Technology”, i Greifswald (INP) i Tyskland.

Se videoen

 

Dette arbeidet som startet opp i 2019, omfattet forskjellige elementer rundt definisjonen av plasmaets sammensetning, egenskaper og virkning.

Vi ønsker her å legge vekt på hvor viktig samarbeidet har vært mellom disse universitetene og vårt team, da det har ført til ettablering av en omfattende database over g3 gassens egenskaper og virkning.

Parallelt med dette jobbet et annet team med design av effektbryteren. For å bevise at de fungerer korrekt må effektbryteren oppfylle visse standardspesifikasjoner. Det ble gjort endringer i konstruksjonen til brytingskammeret for å møte kravene forbundet med g3-gassblandingen. Disse justeringene ble først gjort i en simulasjon: Det ble regnet ut og optimalisert over 60 forskjellige brudd, noe som resulterte i over 1000 forskjellige brytingsutregnelser. Blant disse simulerte bruddene ble flere valgt som fullskala-prototyper for tester i et akkreditert laboratorium, for å gjøre det mulig å evaluere og demonstrere flere standard test-driftsytelser samtidig med optimaliseringene av bruddene.

For å komplettere fase 1 konsentrerte vi oss først om en 245 kV-bryter, der vi jobbet med dyptgående vurdering av integrasjon på 420 kV 63 kA-nivå.

De neste trinnene gikk respektivt på oppsett av en pilot og muligheten for reproduksjon og overførbarhet. I desember 2020 inngikk nettoperatøren, Scottish Southern Energy Network (SSEN) en kontrakt med GE for implementering av vår 420 kV g3-GIS ved deres Kintore 400 kV transformatorstasjon. I mellomtiden er det også flere andre nettoperatører som har vist interesse for LifeGRID’s g3 bryteranlegg. Prototypen er nå inne i sin siste fase med typetesting og justering av design, noe som gjør at vårt team har hendene fulle også i 2022.

420 kV SF6-fri” er ikke bare tomme ord. EU-kommisjonen viste oss tillit ved å bevilge midler fra sitt LIFE-program til vårt LifeGRID-prosjekt. Ved å oppnå denne store milepælen, konkretiseres vår plan. Det viser at utvikler det rette produktet og at vi er på rett vei. Det beviser at 420 kV uten SF6 er noe vi får til og at dette også kan brukes også på andre spenningsnivåer,” sier Yannick Kieffel, prosjektleder for LifeGRID.

For å vite mer om GEs LifeGRD-prosjekt, se denne 3-minutters videoen.