GEs 420 kV gassisolerte produkter med Green Gas for Grid (g3, uttalt “kubikk-g”) har blitt valgt av SSEN Transmission for deres nye SF6-frie 400 kV Kintore nettstasjon på nordøstkysten av Skottland.

Med økonomisk støtte fra den Europeiske Unionen i rammen av EUs ‘LIFE’-program for skadebegrensning av klimaendring er GEs ekspertteam i ferd med å utvikle en innovativ 420 kV-kretsbryter. Denne kretsbryteren benytter seg av GEs g3 isolerende koblingsgass i stedet for den tradisjonelle SF6-gassen som i Kyoto-protokollen er oppført som den verste gassen når det gjelder det globale oppvarmingspotensial.

SSEN Transmission viser veien når det gjelder miljøbevisst systemdrift

I Storbritannias kommende rammeverk for kontroll av overføringsprisene, RIIO-T2, som dekker perioden fra april 2021 til mars 2026, har SSEN Transmission satt opp fem ambisiøse mål. En av disse målene er en vitenskapelig basert forpliktelse om å redusere drivhusgassutslippet med en tredjedel, noe som tilsvarer 1,5 °C i riktig retning for å nå netto nullutslippsmål. En av metodene for å nå dette målet er å skifte ut gassen som inntil nå har blitt brukt i den viktige infrastrukturen for overføring.

SSEN Transmission ble med i vårt LifeGRID-prosjekt tidligere i år. Og siden det har operatøren for overføringssystemet (TSO) samarbeidet tett med GE for å spesifisere ytelsene til den nye SF6-frie kretsbryteren.

For å støtte opp om deres dekarboniseringsmål har SSEN Transmission valgt g3-løsningen og de inngikk i begynnelsen av desember en kontrakt med GEs Grid Solutions for produksjon og levering av verdens første SF6-frie 420 kV g3 gassisolerte nettstasjon i Kintore i Aberdeenshire. Den 420 kV g3 nettstasjonen er SSEN Transmissions fjerde g3-bestilling. I fjor bestilte SSEN Transmission bygging av en 1 km lang g3-gassisolert linje (GIL) på nettstasjonen i New Deer, samt en 145 kV g3-gassisolert nettstasjon (GIS) og en 420 kV g3 gassisolert samleskinne til Fort Augustus-installasjonen.

Med installasjonen av GEs ni rom med 420 kV g3 GIS og rundt 2 km g3 GIL i Kintore blir SSEN Transmission hjulpet frem mot sine mål om karbonreduksjon ved bygging av den infrastruktur for overføring som er nødvendig for sammenkopling og transport av store mengder fornybar energi. Det gjør også at man unngår å føye til rundt tilsvarende 350 000 tonn CO2 til det skotske strømnettverket.

Og til slutt er denne kontrakten en viktig milepæl i vårt prosjekt, da det vil gjøre det mulig for oss å nå fase 4 i LifeGRID: Samarbeide med en operatør av høyspenningsnett for å sette opp et prøveprosjekt. Dette er en viktig fase for at vi skal kunne bruke den samme teknologien i andre nettverk for overføring i Europa.

Fasene i prosjektet

Fase 1 > Klargjørende tiltak
Fase 2 > Utvikle hovedkomponentene for det SF6-frie høyspenningsbryteranlegget
Fase 3 > Replisere teknologien for andre romkomponenter
Fase 4 > Samarbeide med en operatør av høyspenningsnett for å sette opp et prøveprosjekt
Fase 5 > Klargjøre for implementering på alle europeiske høyspenningsnettverk