Teamet

Prosjektledelse

Yannick Kieffel

Teamleder for Materials and Eco-design hos GE Grid Solutions

Prosjektet som helhet ledes av Yannick Kieffel, en anerkjent ekspert innen isolasjon av elektrisk høyspenningsutstyr. I 2019 ble Yannick utnevnt til “Outstanding Engineer of the Year 2019” av den franske avdelingen av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) for utviklingen av “Green Gas for Grid”, or g³ [g-kubed] Dette er et miljøvennlig alternativ til SF6. Yannick er et aktivt medlem av IEEE, CIGRE og IEC (International Electrotechnical Commission).
Som prosjektleder for LifeGRID leder han alle prosjektets aktiviteter og jobber med EUs tilsynsorganer.

Forbredende aktiviteter

Forberedende aktiviteter  er å simulere interaksjon mellom gassmolekyler og utvikle en database for optimalisering av bruk av høyspenningsanlegg. Arbeidet vil også fokusere på absorpsjon av gass-biprodukter ved å utvikle egnede materialer. De forbredende aktiviteter utføres i samarbeid med europeiske universiteter og forskningssentre.

Philippe Robin-Jouan

Ekspertstipendiat i digital simulering hos GE Grid Solutions

Louis Maksoud

Ph.D – Materialtekniker i forskning og utvikling hos GE Grid Solutions

Prof. Dirk Uhlrandt

Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (Tyskland)

Prof. Vladimir Aubrecht

Brno University of Technology (Den tsjekkiske republikken)

Designe høyspenningsanlegg og andre hovedkomponenterOpprette og installere pilotprosjekter

Disse teamene er ansvarlige for å designe g³ effektbrytere og andre g³-isolerte komponenter, og produsere prototyper, utføre tekniske tester og sette opp et pilotprosjekt med et europeisk nettselskap.

Quentin Rognard

Ingeniør, elektrisk design hos GE Grid Solutions

Joel Ozil

Gruppeleder Circuit Breakers & Bay Development hos GE Grid Solutions

Cyril Grégoire

Gruppeleder, g3 Circuit Breaker Research hos GE Grid Solutions

Evaluere effekten av prosjektet

Prosjektet inkluderer en evaluering av sin miljømessige og sosioøkonomiske effekt, i tillegg til overvåkingen av en rekke indikatorer på ytelse.

Élodie Laruelle

Materials Engineer and Eco-Design Coordinator hos GE Grid Solutions

Bertrand Portal

g³-produktsjef hos GE Grid Solutions

Kommunikasjon, nettverk, involvering av interesenter

For å sikre at g³-teknologien og dens miljøfordeler er kommunisert til de riktige aktørene, konsentrerer en del av teamet seg på kommunikasjon og involvering av interessenter som nettselskaper, lovgivere, profesjonelle instanser, myndigheter, osv.

Bertrand Portal

g³-produktsjef hos GE Grid Solutions

Anne-Isabelle FEIGE

Technical Institute Manager hos GE Grid Solutions

Véronique CHAUVOT

Markedsførings- og kommunikasjonssjef for høyspentbryteranlegg hos GE Grid Solutions