Yannick Kieffel anerkjent av IEEE France for sitt arbeid med g3

Yannick Kieffel, en anerkjent GE-forsker og ekspert innen gassholdig og fast isolasjon for høyspenningsprodukter i 20 år, er utnevnt til Outstanding Engineer of the Year 2019 av Frankrikes Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Prisen anerkjenner Yannick Kieffels development of Green Gas for Grid, eller g3 (kubikk-gram), et revolusjonerende gassalternativ til svovel- heksafluorid (SF6), verdens sterkeste drivhusgass.

«På vegne av teamet mitt, er det en ære for meg å ta imot denne IEEE-prisen.» De siste ti årene har vi jobbet med et miljøvennlig alternativ til SF6 til bruk i høyspenningsutstyr og det er en stor glede at IEEE anerkjenner gsom en levedyktig erstatning for gass», sa Yannick Kieffel, leder for avdelingen for materialforskning hos Grid Solutions’ forskningssenter for høyspenningsbryteranlegg i Villeurbanne, Frankrike. “Ved å bruke g3 i høyspenningsutstyr, kan vi tilby den samme høye ytelsen og det kompakte dimensjonelle fotavtrykket som tradisjonelle SF6-produkter men med en drastisk redusert effekt på miljøet,» la Kieffel til.

GEs g3-produkter har mer enn 99 % lavere global oppvarmingspotensial (GWP) sammenlignet med SF6-produkter, som er anslått å avgi mer enn 23 500 CO₂ tilsvarende ved lekkasje. SFkan bli liggende i atmosfæren i opptil 3 200 år.

I forrige måned kunngjorde GE planer om å utvide sitt sortiment av g3 høyspenningsutstyr. I løpet av de kommende årene vil selskapet tilby g3 gassisolerte nettstasjoner opptil 420 kV, død tank og levende tankkretsbrytere opptil 550 kV, i tillegg til instrumenttransformatorer opptil 420 kV. GEs g3-produkter er for tiden type-testet og tilgjengelige for levende tankkretsbrytere og gassisolerte nettstasjoner opptil 145 kV, GIL opptil 420 kV og instrumenttransformatorer opptil 245 kV.

Kieffel er aktivt medlem i IEEE, CIGRE og International Electrotechnical Commission (IEC), og har levert mer enn 30 patenter hovedsakelig knyttet til isolasjon for høyspenningsprodukter. Mange av de patentene er knyttet til g3. Han har også skrevet flere artikler for det vitenskapelige miljøet.»